Wat is D.I.S.C.

Het DISC instrument is een psychometrische en hoog gevalideerde gedragstest gebaseerd op het werk van William Marston ‘The Emotions of Normal People’. DISC heeft een wetenschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis van meer dan 90 jaar en is in de afgelopen 25 jaar door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gedaan. De DISC is een wijze om gedragsstijlen/ gedragsvoorkeuren binnen een bepaalde omgeving op de werkvloer te beschrijven.  Kort en bondig komt het hier op neer: Het DISC model brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in kaart. Dit wordt gegroepeerd in vier hoofdstijlen namelijk D, I, S en C. Uit onderzoek blijkt dit een betrouwbare indeling.

DISC bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams, vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie. DISC kent vele toepassingsmogelijkheden, VeldKlaver gebruikt de DISC in haar leiderschapstrajecten en bij teambegeleiding gericht op samenwerking.

De kracht van het DISC model zit ‘m in zijn eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen. Het model geeft antwoord op allerlei vragen zoals:

 • Waarom hebben sommige mensen een enorme weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken.
 • Waarom nemen bepaalde mensen makkelijk leiding op zich en nemen anderen genoegen met het volgen van deze mensen?
 • Waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hangen anderen aan procedures?

De antwoorden zijn te halen uit de uitslag van het zelfassessment. De uitslag wordt weergegeven in drie grafieken die tot in detail veel nuttige informatie verschaffen. Grafiek één geeft aan hoe het gedrag is in een bepaalde gekozen omgeving (bewust). Grafiek twee geeft het gedrag aan dat bepaald wordt door interne factoren (onbewust). De derde grafiek is het geïntegreerde model, het gedrag zoals de omgeving het waarneemt (geeft nuance).

DISC stijlen 

Kent u iemand die assertief is, direct is en de ‘bottomline’ wil? Dit is de D stijl. Deze mensen zijn daadkrachtig, direct en bezitten een sterke wil. De D staat voor Dominant. Deze stijl

 • stelt zich onafhankelijk op.
 • is heel besluitvaardig en voortvarend.
 • is gericht op resultaten en uitdagingen.
 • gaat confrontaties zeker niet uit de weg.

Heeft u collega’s die heel gemakkelijk communiceren en vriendelijk zijn tegen iedereen die ze tegenkomen? Dit is de I stijl. Deze mensen zijn optimistisch, vriendelijk en praatgraag. De I staat voor Invloedrijk. Deze stijl

 • praat heel graag.
 • is enthousiast en optimistisch.
 • kent veel mensen en maakt makkelijk contact.
 • staat graag in het middelpunt van de belangstelling.

Heeft u collega’s die goede luisteraars en fantastische teamspelers zijn? Dit is de S stijl. Deze mensen zijn stabiel, geduldig, loyaal en praktisch. De S staat voor Stabiel. Deze stijl

 • zorgt graag dat ieder het naar zijn zin heeft.
 • maakt graag zaken af.
 • brengt harmonie en stabiliteit in het team.
 • werkt graag in teamverband.

Heeft u ooit samengewerkt met iemand die er van geniet om feiten en details te verzamelen en die grondig is in alle activiteiten? Dit is de C stijl. Deze mensen zijn nauwkeurig, gevoelig en analytisch. De C staat voor Consciëntieus. Deze stijl

 • is grondig en nauwgezet met details.
 • houdt zich graag aan de regels.
 • volgt de procedures of schrijft ze zelf.
 • is diplomatiek in de omgang en is een analytisch denker.

Tags: