Visie

VeldKlaver hanteert in haar aanpak een aantal tools die inzicht bieden in leiderschap en teamontwikkeling.

De WipWap
Balans tussen inhoud en team

image-2De WipWap is samen met the L&Ving factory ontwikkeld. De gedachte achter de WipWap is dat een goede balans tussen inhoud (HET) en team (WIJ) ruimte creëert voor nieuwe dingen, de Possibility Atmosphere (P.A.). Deze ruimte is nodig om te groeien en om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Het is de rol van de leider om dit evenwicht te monitoren en waar nodig invloed uit te oefenen op de balans. Beweging is goed. Stilstaan zou star gedrag in de hand kunnen werken en vooruitgang tegen kunnen werken. Maar wanneer de balans doorslaat in een te sterke focus op inhoud of als de leidinggevende te zeer gericht is op de mens, dan komt het resultaat in het gedrang. VeldKlaver helpt leiders, teams en organisaties met deze balans om te gaan.

Meer informatie over deze tool: De WipWap

 

Relationship  System Intelligence (RSI)
Het team als systeem

RSI-modelEen team neerzetten waar iedereen optimaal samenwerkt is niet makkelijk. Naast de benodigde (zakelijke) kennis en vaardigheden, heeft een leider een goede dosis emotionele en sociale intelligentie nodig. Maar de capaciteit die het grootste verschil maakt, is de leiders vermogen om een team te leiden als een relatiesysteem in plaats van een groep individuen; de vaardigheid RSI te begrijpen en te gebruiken.

Bij het leren en toepassen van RSI, leren de teamleden om zichzelf te zien en te ervaren als een onderdeel van een groter systeem wat hen in staat stelt complexe problemen op eenvoudigere manieren op te lossen. RSI maakt het teams en organisaties mogelijk verder te kijken van het persoonlijke naar een daadkrachtige gemeenschappelijke groepsidentiteit. Het maakt het mogelijk om als team gebruik te maken van hun aanwezige kennis, creativiteit en mogelijkheden om succes te ervaren, keer op keer.

Klik hier voor een introductie over het RSI model (engels)


FFF-tool
Veranderen doe je FFF

WIPWAP_fffHet FFF-tool is ontwikkeld door onderwijskundige Bruno Oldeboom (L&Ving factory). Het gaat ervan uit dat leer- en verandertrajecten plaatsvinden volgens drie stappen: van Feiten via Fantasie naar Focus. De Feiten geven inzicht in de huidige situatie. In de Fantasie fase bepaal je het doel dat je nastreeft. En bij het bepalen van de Focus bepaal je welke stappen je onderneemt om de fantasie werkelijkheid te laten worden. Om succesvolle en duurzame veranderingen door te voeren, is het belangrijk om deze fasen regelmatig te laten terugkeren.

 

Meer informatie over deze tool: FFF-model


IK-JIJ-HET-tool
Communicatie als drieluik

ikjijhetmodel

Er zijn veel modellen aanwezig die de communicatie tussen personen inzichtelijk maken. VeldKlaver gebruikt veel van deze modellen in haar trainingen en begeleiding, maar deze tool dient als basis omdat het de elementen, de relatie en de afhankelijkheid  tussen twee personen inzichtelijk maakt: jijzelf (ik), de ander (jij) en het onderwerp (het). Bij communicatie zijn alle drie de elementen in gelijke mate van belang. Om de communicatie tot een succes te maken dienen zij allen in verbinding tot elkaar te staan, pas dan ontstaat er ruimte voor mogelijkheden, de Possibility Atmosphere (P.A.).

 

Meer informatie over deze tool: IK-JIJ-HET – model