Teams ontwikkelen

image-1De potentie uit het team halen. Dat is het uitgangspunt waarmee VeldKlaver met teams aan de slag gaat. Er kunnen allerlei redenen en omstandigheden zijn waardoor een team niet optimaal samenwerkt. Vaak sluipt het erin; structuren en patronen die een productieve samenwerking in de weg staan. Met een schat aan methodieken, tools en oefeningen, b.v. het FFF-tool en de uitgangspunten van Relationship System Intelligence (RSI), legt VeldKlaver de dynamiek in een groep bloot.

Met deze inzichten gaat VeldKlaver aan de slag met het team. Daarbij laten we zien wanneer en hoe talenten en kwaliteiten van de teamleden optimaal benut kunnen worden. En welke manier van samenwerking het beste past bij het team. VeldKlaver laat het team op een vaardige en constructieve manier als systeem optimaal samenwerken.

 

WIPWAP_fffSuccesvol van start met een nieuw team
Vaak kloppen bedrijven aan bij VeldKlaver wanneer er problemen zijn bij een team. Maar ook bij de start van een nieuw team is het verstandig om van tevoren helderheid te scheppen over wat nodig is om van de samenwerking een succes te maken. Ongeacht welk doel het traject heeft; een visietraject, de ontwikkeling van een nieuw product of dienst. Het doel is vaak inhoudelijk, maar dit wordt alleen een succes als het team goed samenwerkt. Door van te voren afspraken te maken over hoe met elkaar om te gaan, wie welke rol het beste kan vervullen en wanneer het doel bereikt is, wordt de kans op succes vele malen groter. VeldKlaver faciliteert het proces om deze balans vanaf de start goed neer te zetten.