Referenties

Capaciteiten centraal

chris kluijtmans “Zijn mensgerichte aanpak is wat ons aanspreekt in Martin Klaver.” Aan het woord is Chris Kluijtmans, directeur bij Facility. Het bedrijf detacheert mensen voor diverse facilitaire zaken, zoals huismeester- en receptiediensten en facilitair beheer. Veldklaver traint al zo’n vijf jaar de leidinggevenden in het bedrijf. Op alle niveaus, van junior tot senior.

Chris Kluijtmans: “Martin traint onze leidinggevenden in de jaarlijkse cyclus van het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Hij kent onze werkwijze en begrijpt de systematiek. Een leidinggevende bij Facility moet veelal mensen op afstand aansturen -ze worden immers gedetacheerd- en dat vraagt om specifieke vaardigheden. Martin traint de mensen op basis van hun capaciteiten. Hij haalt het beste in ze naar boven.”

Ook wanneer medewerkers van Facility op persoonlijk vlak tegen beperkingen aanlopen, begeleidt Martin ze tijdens individuele coachingstrajecten. Chris: “Martin is een zeer gedreven persoonlijkheid die soms op filosofische wijze en dan weer op zakelijke wijze mensen begeleidt. Mede door zijn hartstochtelijke manier van werken, past hij goed bij onze cultuur en werken we graag met hem samen.”

www.facility.nl

Sturen op energie levert snel en goed resultaat

Ellen Kleinlangevelsloo, merkredacteur bij The Post:

Martin hanteert het credo ‘sturen op energie’. Dat deze visie loont, hebben wij ondervonden bij de realisatie van een magazine in opdracht van Martin. Het doel was een gesprek op gang te brengen in de organisatie rondom het thema ‘De waarde(n)volle professional’. Als middel kozen we een magazine, waarbij de inhoud werd bedacht, samengesteld en gerealiseerd door medewerkers. 

Martin heeft daartoe een team samengesteld met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. Een van de belangrijkste selectiecriteria was de ‘energie’ van de medewerker. Alhoewel iedere geselecteerde medewerker druk was met zijn of haar eigen werkzaamheden en eigenlijk geen tijd had voor een extra project, was hij of zij toch enthousiast over het idee. Het resultaat? Binnen een maand lag er een gevarieerd en kwalitatief product op tafel. De snelheid waarmee we met een compleet nieuw team dit magazine konden realiseren, heeft ons bijzonder verrast.”