De WipWap

Balans tussen inhoud en team

De WipWap is samen met the L&Ving factory ontwikkeld. De gedachte achter de WipWap is dat een goede balans tussen inhoud (HET) en team (WIJ) ruimte creëert voor nieuwe dingen, de Possibility Atmosphere (P.A.). Deze ruimte is nodig om te groeien en om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Het is de rol van de leider om dit evenwicht te monitoren en waar nodig invloed uit te oefenen op de balans. Beweging is goed. Stilstaan zou star gedrag in de hand kunnen werken en vooruitgang tegen kunnen werken. Maar wanneer de balans doorslaat in een te sterke focus op inhoud of als de leidinggevende te zeer gericht is op de mens, dan komt het resultaat in het gedrang. VeldKlaver helpt leiders, teams en organisaties met deze balans om te gaan.

Download hier de flyer met meer informatie over de De WipWap-tool.