IK-JIJ-HET-tool

Communicatie als drieluik

Er zijn veel modellen aanwezig die de communicatie tussen personen inzichtelijk maken. VeldKlaver gebruikt veel van deze modellen in haar trainingen en begeleiding, maar deze tool dient als basis omdat het de elementen, de relatie en de afhankelijkheid  tussen twee personen inzichtelijk maakt: jijzelf (ik), de ander (jij) en het onderwerp (het). Bij communicatie zijn alle drie de elementen in gelijke mate van belang. Om de communicatie tot een succes te maken dienen zij allen in verbinding tot elkaar te staan, pas dan ontstaat er ruimte voor mogelijkheden, de Possibility Atmosphere (P.A.).

Download hier de flyer met meer informatie over de IK-JIJ-HET-tool.