Een Possibility Atmosphere in het onderwijs!

VeldKlaver heeft samen met L&Ving een programma speciaal voor het onderwijs opgesteld. Een programma dat zowel ingaat op de groepsdynamica van het onderwijsteam als op de groepsdynamica bij de studenten/ in de klas. Wij geloven namelijk dat er een directe relatie tussen deze twee is. En vanuit die gedachte betekent dat er nog meer mogelijkheden zijn om als onderwijsteam impact te hebben op het leerklimaat in de klas, de Possibility Atmosphere! Het programma wordt altijd in overleg met het team bepaald, om ook in dit leertraject te streven naar de Possibility Atmosphere. In de flyer is meer informatie te vinden over dit programma en heb je vragen: neem contact met mij op!

Flyer PA onderwijs